Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer

Den svenska verksamheten är framförallt inriktad på insamling, kommunikation och påverkansarbete – för att driva utvecklingen av internationella riktlinjer och policys inom federationen. SOS Barnbyar Sverige stödjer ett antal partnerländer inom federationen genom att driva, utveckla och följa upp program och projekt. I Sverige bedrivs sedan 2017 också ett mentorsprogram för ensamkommande unga, för att underlätta övergången från ungdom till självständig och självförsörjande vuxen. Läs mer om det nationella programmet här.

SOS Barnbyar Sverige är en ideell förening med drygt 50 anställda. Verksamheten leds av en generalsekreterare som utses av styrelsen. Styrelsen arbetar ideellt och utses av årsmötet, efter förslag från valberedningen.

Svenska riktlinjer för insamling

Giva Sverige är en branschorganisation och vi följer dess riktlinjer för insamlingsverksamhet. En kvalitetskod har tagits fram inom branschen. Syftet med denna är att på ett tydligt och transparent sätt visa våra givare hur insamlade pengar används. Kvalitetskoden ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall för effektrapportering. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör. Läs SOS Barnbyars senaste effektrapport i vår Årsberättelse för 2019.

Policys

Här kan du läsa vår miljöpolicy
Här kan du läsa vår placeringspolicy
Här kan du läsa vår insamlingspolicy
Här kan du läsa våra internationella policydokument avseende Code of conduct samt Anti-Fraud and Anti-Corruption

Whistleblowing

SOS Barnbyar har en whistleblowing-funktion. Här kan du läsa mer samt rapportera misstanke om Korruption och om Child Safeguarding.

Givarguiden

Givarguiden är ett verktyg som varje år gör en oberoende granskning av ideella organisationer i Sverige för att säkerställa den demokratiska strukturen, den ekonomiska redovisningen och transparensen mot givare. SOS Barnbyar är godkända och fick i granskningen 2018 utmärkt resultat. Här kan du läsa Givarguidens senaste granskning av SOS Barnbyar.