Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer

Allt fler väljer att testamentera till förmån för humanitära ändamål. Väljer du att testamentera hela eller delar av ditt arv till SOS Barnbyar, gör du det möjligt för barn som lever i utsatthet att skapa sig en tryggare framtid. Ett testamente säkrar att ditt arv fördelas så som du önskar.  

Det behöver inte vara svårt att skriva ett testamente. Däremot är det viktigt att testamentet är juridiskt korrekt och därför har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren nedan. Vi har ett nära samarbete med Familjerättsbyrån som svarar gratis på dina funderingar. Ett testamente är din vilja och kan skrivas om när du vill. 

Frågor och svar

Varför ska jag skriva ett testamente?

De flesta av oss har något av värde. Ett testamente säkrar att din kvarlåtenskap fördelas enligt dina önskemål och kan förhindra tvister eller missförstånd bland dina efterlevande. Finns inga legala arvingar och du inte skriver testamente tillfaller allt staten genom Allmänna Arvsfonden.

Vad krävs för att testamentet ska vara giltigt?

I 10 kap ÄB regleras upprättande av testamente. För att testamentet ska vara giltigt gäller följande:

  • Testamentet ska vara skriftligt och daterat
  • Det ska tydligt framgå att det är ett testamente
  • Du kan skriva testamente själv, men testamentet måste alltid signeras av två samtidigt närvarande vittnen
  • Vittnena måste vara över 18 år och får inte vara närstående (make, sambo, syskon, förälder, barn, svåger/svägerska) eller själv mottagare av egendom i testamentet
  • Vittnena måste kunna intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnens fulla bruk och gör det av egen fri vilja

Tänk på att ett gammalt testamente inte längre är giltigt om du skriver ett nytt som går emot det tidigare testamentet.

Är det svårt att skriva ett testamente?

Ett testamente behöver inte vara krångligt eller svårt att skriva men det är viktigt att det uppfyller lagkraven (se frågan ovan) för att det ska vara giltigt. Du kan alltid höra av dig till Familjerättsbyrån för gratis rådgivning per telefon 08-722 75 00.

Hur får SOS Barnbyar kännedom om testamentet?

Om du vill att SOS Barnbyar ska känna till testamentet får du gärna skicka en kopia till oss, gärna med information om var originalet finns. Det är också bra att du informerar familj eller efterlevande om att testamente finns. Vi tar inte emot några original.

Var lagrar jag testamentet?

I Sverige går det inte att registrera testamenten. Det är därför viktigt att testamenten förvaras på ett säkert ställe. Du kan också dela ut kopior på testamentet till människor du litar på. Anteckna på kopian var originalet finns för att säkerställa att efterlevande får vetskap om att du skrivit ett testamente. Testamente kan även förvaras hos exempelvis Sveriges Auktoriserade Begravningsbyrå. Du kan också fylla i information på Livsarkivet.se om att du upprättat testamente och var det finns.

Vad kan man testamentera bort?

Testamentsgåvor kan omfatta både kontanter, aktier, fondandelar, egendom (fast egendom och lägenhet), värdedokument och föremål. Allt som testamenteras till SOS Barnbyar omsätts i pengar och går direkt till verksamheten. Det kan även vara bra att tänka på att SOS Barnbyar är skattebefriade för vissa inkomster. Detta innebär att organisationen inte behöver betala någon kapitalvinstskatt om du testamenterar exempelvis en fastighet eller värdepapper.

Kan jag testamentera bort delar av arvet till SOS Barnbyar?

Ja, du kan fritt välja att testamentera en större eller mindre del till SOS Barnbyar. Varje enskild gåva är väldigt välkommen och kommer att bidra till att ge fler barn en trygg uppväxt.

Kan jag välja att testamentera bort allt jag äger?

Det är fritt för dig att testamentera din egendom, men bröstarvingar (barn) kan begära jämkning för att få ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Exempel: A, som avlider har 2 barn B och C. Arvet är totalt 100 000 kr. Om inget testamente finns är B och C:s arvslott 50 000 kr vardera. Om A istället testamenterat all sin egendom till någon annan än bröstarvingar, får B och C begära jämkning för att få ut sina laglotter som då blir 50 000/2=25 000 vardera. Barnen kan också välja att inte begära jämkning och då gäller testamentet i sin helhet.

Vad innebär enskild egendom?

Genom testamente, äktenskapsförord eller gåva kan egendom bli enskild vilket innebär att egendomen inte ingår i eventuell framtida bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. I ditt testamente kan du välja att arvet ska bli enskild egendom. Det är dock viktigt att den enskilda egendomen hålls separat från mottagarens övriga ekonomi för att behålla karaktären enskild egendom.

Vad gäller om jag har tillgångar utomlands?

Allt fler arv har internationell anknytning. För att underlätta för anhöriga att lösa alla frågor som gäller arvet i ett och samma land har EU antagit arvsförordningen. Arvsförordningen reglerar till exempel vilket lands lag som ska tillämpas om personen har tillgångar i flera länder, dubbla medborgarskap eller är bosatt i annat land än medborgarskapslandet. Normalt ska lagen i det land där den avlidne hade hemvist (där man skriven/bor stadigvarande) tillämpas på arvet, alternativt där egendomen finns men även andra omständigheter kan spela in. Genom ett särskilt lagvalsförordnande i ett testamente kan en person ange att lagen i det land där han eller hon är medborgare vid tidpunkten handlingen upprättats eller vid sin död ska tillämpas på arvet istället. Ett lagval kan få stor påverkan på arvets fördelning. Enligt spansk rätt kan arvingar exempelvis ärva skulder. Svensk arvsrätt är generellt förmånlig då det bl.a. inte finns arvsskatt.

Kan jag återkalla eller ändra ett testamente?

Du kan återkalla ett testamente genom att förstöra det. Det är dock säkrare att upprätta ett nytt testamente där du återkallar det tidigare och uppger ett nytt förordnande. Det kan göras tillägg till testamente. Tillägg till testamente måste dock uppfylla samma formella krav som huvudtestamentet (bevittning m.m.). Om du vill göra en ändring i ditt testamente är det säkrast att upprätta ett nytt. Då minskas risken för tolkningssvårigheter.

Kostar det något att skriva testamentet?

Att skriva ett testamente själv kostar ingenting, men att få vägledning av en jurist kan vara bra för att försäkra sig om att testamentet blir enligt din vilja och juridiskt korrekt. På Familjerättsbyrån (fd Andersson Juristbyrå) kostar ett testamente 3500 kr inkl. moms, och omfattar bevittning, rådgivning och upprättande av testamentet. Vid upprättande av ett andra testamente sker det till halva priset. För att undvika framtida oklarheter rekommenderar Familjerättsbyrån inte inbördes testamente, utan hellre att två separata testamenten upprättas.

Har du några frågor eller funderingar?

Om du är intresserad av att testamentera till SOS Barnbyar och vill veta mer, är du varmt välkommen att kontakta Marie Enmark på telefon 08-545 832 27 eller mejla [email protected]

Du kan också ringa Familjerättsbyrån för gratis rådgivning på telefon 08-722 75 00 eller besöka familjerattsbyran.com